УЮТЕН СЕМЕЕН ХОТЕЛ В СОФИЯ

+359 2 944 8952
 

Политика за поверителност


Ние от „Хотел Мадрид “ ЕООД (дружеството - собственик на хотел „Мадрид“, находящ се в гр. София) държим на доверието и лоялността на нашите гости. Затова се грижим за поверителността на информацията, която споделяте с нас, и полагаме всички усилия за нейната защита. 
Когато събираме лични данни, следваме принципите за законосъобразност, прозрачност, сигурност и свеждане на обработваните данни до минимум. 
С настоящата политика целим да разясним каква лична информация събираме, как я използваме, с каква цел го правим и какви са правата ви във връзка със събраните ваши лични данни. Приканваме да се запознаете и с нашата Политика за „Бисквитки“, която ще ви обясни как използваме „Бисквитки“ и други подобни инструменти.
Тази политика се прилага за личните данни, които събираме от вас или за вас на този сайт, при предоставянето на услуги, когато посещавате нашия хотел, както и от други източници (например от туристически агенции и платформи за резервации).
С извършването на резервация за хотел Мадрид, използване на услуги по настаняване и/или с използването на този сайт, вие демонстрирате, че приемате правилата относими към събирането и използването на вашите лични данни, както е описано в настоящата Политика. 

Каква информация събираме?

  • Лична информация за вас или за други хора, която ни предоставяте
  • Когато правите резервация чрез нашия сайт или използвате нашите услуги, ние събираме лични данни за вас, които включват:  
  • две имена, тел за връзка и час на пристигане (като минимум, за да направите резервацията си); 
  • пощенски адрес, информация, свързана с вашия  престой, националност, данни от документа ви за самоличност (без да правим копие от него) като номер на документа за самоличност, дата и място на издаването му, постоянен адрес, история на престой; 
  • платежна информация – адрес за изпращане на фактура, данни за притежавана от вас банкова карта и номер на банкова сметка (когато получаваме плащания от вас);
  • по ваше желание  можете да заявите своите предпочитания и специални изисквания за престоя си. 

В случай че ни споделите ваши чувствителни лични данни, например относно здравословното ви състояние, ние ще обработим тази информация единствено с цел да ви предоставим заявените услуги и да отговорим на специфичните ви нужди. 
Ще обработим и тези лични данни, които ни предоставите във връзка с ваше искане за рекламация, оплакване или похвала за предоставяните от нас услуги – за срока, който ни е необходим да отговорим на тях. 
В случай че използвате допълнителни услуги, свързани с услугите по хотелско настаняване, ще обработим единствено тези лични данни, които са необходими на нас или на доставчиците на тези услуги за предоставянето им – например вашите имена и дестинация, когато ви предоставяме услуги по транспорт и превоз. 
В ограничени случаи събираме лични данни на лицата под 18 години, които ви придружават, които са необходими за попълване на адресните карти по настаняване (информацията, която се събира е идентична с тази на пълнолетните лица, като не се събират информация за контакт, банкова и др. финансова информация).
В допълнение в нашите обекти извършваме видеонаблюдение с цел защита на сигурността на нашите гости и техните вещи. Не използваме технологии, които да ни позволяват идентифицирането ви, нито по друг начин събираме биометрични данни за вас (напр. разпознаване на лицевите ви характеристики). Ще се ориентирате за местата, в които извършваме видеонаблюдение, по означителните табели, поставени на входовете на помещенията, които са под видеонаблюдение.
Съхраняваме видеозаписите на сигурно място, като позволяваме само на ограничен кръг лица да имат достъп до тях и то само при необходимост. 

  • Лична информация, която събираме автоматично

Когато използвате нашия сайт, събираме информация и от вашето устройство (компютър, телефон, таблет и др.). Тази информация може да включва IP адрес, използвания от вас браузър и настройките ви за език.  В повечето случаи, тези данни са анонимни и не ни позволяват да Ви идентифицираме. 
Във връзка с използваните бисквитки на нашия сайт, моля прочетете тук  [insert link]. 

  • Лична информация, която получаваме от други източници

В допълнение следва да ви информираме, че получаваме информация за вас и от други източници - наши партньори, например в туристическия бранш като Booking.com и други резервационни платформи, когато направите резервацията си чрез тях, туристически агенции, туроператори  и др. Информацията, събрана от тези източници, може да бъде използвана съвместно с предоставената от вас информация. Тази информация използваме за целите, описани в настоящата Политика.
Ако посетите мероприятие или събитие, организирано в нашите обекти от трети лица, може да получим и обработим ваши лични данни с цел осигуряване на достъп или участие в мероприятието, доколкото организаторите изискват това от нас или е налице друго основание за обработка на личните ви данни. 
Защо събираме вашите лични данни и на какво основание го правим?
Използваме личните ви данни за няколко цели:
1.    За да обработим заявката ви за резервация – получена чрез сайта ни, от трети страни или по друг начин;
2.    За да ви предоставим услуги по направената резервация и да осигурим престоя ви в нашия хотел;
3.    За комуникация с вас относно резервацията или престоя ви;
4.    За да поддържаме регистрите си (напр. регистър за настанените туристи, който сме задължени да водим съгласно Закон за туризма) и да спазваме другите си законови задължения;
5.    За да ви предоставим услуга, съобразена с вашите нужди и предпочитания;
6.    За да отговорим на ваши искания и оплаквания;
7.    За сигурността ви и за защита на нашето и вашето имущество в обектите;
8.    За статистически  цели;
9.    Маркетинг и реклама; 

Основанията, на които събираме личните ви данни, са за изпълнение и спазване на нашите законови задължения (по т. 4), за изпълнение на договора ни с вас (по т. 1, 2 и 5), за да защитим своите законни интереси (по т. 3, 5-9 ) или при получаване на вашето предварително съгласие за обработването (по т. 5, 6, 9).

Когато обработваме данните ви на основание нашите законни интереси, вие имате право да възразите срещу това обработване, като се свържете с нас на посочените в края на тази Политика имейл или пощенски адрес. 
За какъв срок съхраняваме вашите лични данни?
Ние съхраняваме личните ви данни само за минимално необходимия срок, за да постигнем целите, посочени в настоящата Политика, освен ако по закон сме задължени или имаме право да ги съхраняваме за по-дълъг период. 
Срокът на съхранение определяме, като вземаме предвид няколко фактора, включително продължителността на предоставяне на съответната услуга, ако е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на наши и/или ваши правни претенции и запитвания или ако имаме правно задължение да съхраняваме данните (например счетоводни документи за срок от 5 г. или 10 г.). 
Данните във връзка с извършваното видеонаблюдение на територията на нашия обект се съхраняват за кратък период от време – обикновено един месец, освен ако за защита на наши правни претенции не се налага по-дълъг срок на обработване – например за целите на допълнително разследване на индиценти.
Ако сте пожелали да ви изпращаме покани за наши събития или информация за промоции и намаления, ще обработваме посочените от вас данни за контакт докато не оттеглите съгласието си (това може да направите както е посочено по-долу). Допълнително във всеки имейл, който получавате от нас, ще има лесен начин да откажете получаването на посочената информация.  
С кого споделяме вашите лични данни?
Различна част от посочените по-горе данни предоставяме на държавни органи с цел изпълнение на законови задължения (напр. МВР), както и на наши доверени партньори (доколкото това е необходимо за използваните от нас услуги, например услуги по техническа поддръжка на сайта ни, куриерски и транспортни услуги и др.), за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност. 
Други трети страни, които получават част от вашите лични данни, са юридически лица, с които си сътрудничим за предоставяне на част от услугите, като финансови и платежни институции при извършване на разплащания, платформи за резервации и др. доставчици на услуги.
Разкриването на данни на нашите партньори е необходимо, за да можем да Ви предоставим по-добро обслужване и/или въобще да ви предоставим съответната услуга.    
Опазването на Вашите лични данни е приоритетна задача за нас, тъй като това гарантира добрия ни имидж и вашата удовлетвореност. Ето защо предоставянето на тази информация на трети лица (извън горепосочените) е крайно неприемливо и няма да бъде извършвано. Вашите лични данни няма да бъдат използвани по начин и за цели, извън тези, за които сте ни ги предоставили и за които сте били предварително уведомени.
Как защитаваме вашите права? 
Ние обработваме вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели, основания и срокове.
Когато събираме лични данни, ние го правим в минимален обем и само за предварително и ясно определени цели и срокове на съхранение. Достъп до данните предоставяме само на ограничен брой лица, които са предварително обучени и инструктирани как да работят с тях . 
Във връзка с влизането в сила на нови Европейски правила за защита на личните данни, от Дружеството предприехме детайлен анализ и одит на всички наши процеси, свързани с обработване на лични данни. В рамките на този анализ ние проверяваме партньорите си, ревизираме процедурите си и правилата си, обучаваме служителите си и използваме консултанти по информационна сигурност, за да гарантираме спазването на най-високи стандарти за поверителност и сигурност на предоставените ни данни.  
Какви са вашите права? 
Като лице, за което се отнасят данните,  имате право да получите потвърждение и/или подробна информация, вкл. копие на обработваните от нас Ваши лични данни (право на достъп). 
Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни съобразно чл.21 от Регламент 2016/679, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).
Важно е да знаете, че по всяко време можете да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни като се свържете с нас на данните за контакт, посочени по-долу

София 1505, ул. Драговица 12

+359 2 944 89 52, +359 2 943 34 71, +359 88 459 30 45

Ако считате, че Вашите права за защита на данните са нарушени, както и когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните ви данни от страна на Дружеството, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-555, е-мейл: kzld@cpdp.bg и/или до друг надзорен/регулаторен орган. 
За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас на посочените в тази Политика контакти: [посочете]  
Ще отговорим на всяко ваше искане без излишно забавяне в рамките на 30 дни от неговото получаване. Ако не сме в състояние да го сторим по независещи от нас причини, ще Ви уведомим своевременно, като посочим и причините за забавянето. 
Промени в настоящата политика
Всяка промяна на настоящата политика ще бъде обявена на интернет страницата на хотела. При съществена промяна на информацията допълнително ще ви уведомим чрез изпращане на имейл съобщение, доколкото разполагаме с тези данни и имаме право да ги използваме за връзка с Вас. 
Връзка с нас
Ако имате някакви въпроси относно обработваните от нас ваши лични данни, можете да се свържете с нас по имейл на hotel@h6bat.hosts.cx или по пощата на  

София 1505, ул. Драговица 12

+359 2 944 89 52, +359 2 943 34 71, +359 88 459 30 45

Използване на "бисквитки"  
Какво са бисквитките и защо са необходими?
"Бисквитката" е малък текстов файл, който се изтегля на "крайно устройство" (например компютър или смартфон), когато потребителят достъпи уебсайт. Тя позволява на сайта да функционира правилно, да разпознава устройството на потребителя и да съхранява известна информация за предпочитанията на потребителя или за минали действия (например избор на език, размер на шрифта, login и др.), които се съхраняват за определен период от време, за да не се налага да въвеждате информация отново.
За да разглеждате нашия сайт не се изисква да се регистрирате или да предоставяте лична информация. При зареждане на страницата на www-h6bat.hosts.cx и при преглед на нейното съдържание се използват „бисквитки“, които позволяват нейното правилно функциониране. 
Как да контролирате бисквитките?
За да можете да контролирате бисквитките, които се използват в нашия уебсайт, е необходимо да настроите браузъра си. Как да сторите това зависи от браузъра, който използвате и неговите настройки: за Google Chrome кликнете тук , за Mozzila кликнете тук, за Internet Explorer кликнете тук. 
За да научите повече за бисквитките, препоръчваме да посетите  aboutcookies.org, както и www.whatarecookies.com, www.cookiechoices.org 
Чрез посочения по-горе начин можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират занапред. 
Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят, вкл. да не ви се зарежда нашият уебсайт. 
Приставки/Plugins
Сайтът използва Социални приставки/Social Plugins, които представляват софтуерни компоненти прибавящи допълнителни възможности към Вашия интернет браузър и лесен достъп до широко използвани социални мрежи. 
Моля да имате предвид, че ние нямаме контрол върху съдържанието на данните, които се предават от социалните приставки към съответните платформи, както и с каква цел ще бъдат използвани данните. За да научите повече, моля прочетете политиката за поверителност на съответната социална платформа. 

0
Хотел Мадрид
  За насЦениКнига за гостиРезервацияГалерияНастаняванеПолезноКонтакти
BG EN